A A A

Dom Kultury "Praga"


Samorządowa instytucja kultury
w Dzielnicy Praga Północ  m. st. Warszawy

 

adres:
ul. B.Sawinkowa 2  (d.Dąbrowszczaków)
telefon: (0-22) 618 41 51  
fax: (0-22) 511 24 54;
e-mail: sekretariat@dkpraga.pl
strona: www.dkpraga.pl


Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 

- na stronie internetowej placówki!  
 

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00 – 20.00
sobota-niedziela: podczas imprez

 

Dyrektor: Katarzyna Sołtys

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:

Tu Praga!

To myśl przewodnia, na której opieramy nasze działania. Chcemy widzieć Dom Kultury „Praga” jako przyjazną, otwartą przestrzeń dla każdego mieszkańca (nie tylko) Pragi, niezależnie od wieku. Przez 15 lat się zmienialiśmy. Obecnie przede wszystkim edukujemy poprzez sztukę, realizujemy działania artystyczne i społeczne, także o znaczeniu integracyjnym. Szukamy profesjonalnych i kreatywnych sposobów na rozwój naszych podopiecznych, także tych z niepełnosprawnościami. Stawiamy na lokalność, wspieranie oddolnych inicjatyw, budowanie praskiej tożsamości i tworzenie więzi z mieszkańcami. Aktywnie współpracujemy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, współtworzymy życie kulturalne dzielnicy. Z dobrą energią.

Dom Kultury Praga jest samorządową instytucją istniejącą od 2002 r. Znajdujemy się przy ul. Dąbrowszczaków (obecnie ul.B.Sawinkowa) w kamienicy, którą wybudowano w latach ‘50. Działamy na 4 piętrach budynku o powierzchni zaledwie 800 m². W 13 niedużych pomieszczeniach wytrwale organizujemy przestrzeń przeznaczoną do pracy twórczej mieszkańców. Drzwi naszego domu są otwarte dla warszawiaków przez ok. 70 godzin w tygodniu. Obecnie 13 pracowników i ponad 30 animatorów organizuje lokalnej społeczności możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze. Odwiedzić nas może każdy bez względu na wiek (dziś najmłodszy uczestnik zajęć liczy zaledwie 0,2 lata, a najstarszy ma ich 92).

Czekamy na Was od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00, a w wybrane soboty i niedziele – w godzinach imprez. W okresie letnim, oprócz zajęć w siedzibie własnej, zapraszamy na cykl imprez do Praskiego Ogródka Sąsiedzkiego przy al. Solidarności 55 oraz do Muszli Koncertowej w Parku Praskim.

 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
TAK
---
---
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          taniec towarzyski
·          balet
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna grupa
·          kabaretowa
 
---
TAK
---
 
---
---
TAK
 
---
---
TAK
 
---
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
TAK
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
TAK
FILM I FOTOGRAFIA
·          DKF
·          zajęcia filmowe
·          zajęcia fotograficzne
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
---
---
 
---
---
---
LITERATURA
·          warsztaty
·          klub literacki
·          wydawnictwa
 
---
---
---
 
TAK
TAK
TAK
 
TAK
TAK
TAK
 
---
---
---
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korekcyjna
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---