A A A

Bielański Ośrodek Kultury


Samorządowa instytucja kultury
w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

 

adres:
ul. Goldoniego 1, 01- 913 Warszawa
telefon/fax: (22) 834 08 82;
telefon: (22) 834 65 47
e-mail: bok_bielany@op.pl;
strona: www.bok-bielany.eu


Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 
- na stronie internetowej placówki! 


godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 9.00 – 21.00
sobota - niedziela: podczas imprez

 

Dyrektor: Jarosław Bobin

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:

Bielański Ośrodek Kultury organizuje koncerty, wystawy, spektakle teatralne oraz prowadzi kluby i sekcje działalności artystycznej. Edukacja kulturalna realizowana jest poprzez działalność zespołów muzycznych i tanecznych dla dzieci i osób dorosłych oraz organizację konkursów i przeglądów z różnych dziedzin artystycznych. Prowadzone są również projekty edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży we współpracy z placówkami oświatowymi (Szkoła Muz, Film w edukacji), organizacjami pozarządowymi. Realizowane są również projekty edukacyjne dla dorosłych – np. Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz warsztaty doskonalące z różnych dziedzin: rękodzieła artystycznego, papieroplastyki, animacji grupy, tańca, teatru. Odbywają się prezentacje twórców nieprofesjonalnych. Propozycje programowe Ośrodka kierowane są do mieszkańców dzielnicy Bielany i Warszawy. 
 

ZAJĘCIA  STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          zajęcia plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
x
x
---
 
x
---
---
 
x
x
x
 
x
---
x
TANIEC
·          dawny
·          nowoczesny
·          towarzyski
·          tańce w kręgu
 
---
x
---
---
 
---
x
---
---
 
x
---
x
x
 
---
---
x
x
TEATR
·          warsztaty
 
---
 
---
 
x
 
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach (pianino, gitara)
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
 
x
 
---
---
 
x
 
x
x
 
---
 
---
---
 
---
 
---
---
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          Qi-Gong - gimnast. relaks.
·          Zumba
 
---
---
 
---
x
 
x
x
 
x
x
KLUBY
·          dziecięce
·          seniora
 
x
---
 
---
---
 
---
---
 
---
x
ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          Uniwersytet III Wieku
·          kursy komputerowe
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
x
 
x
x
x
INNE
·          kursy rękodzieła artyst.
.          kursy doskonalące dla                 instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego i nauczycieli
 
---
---
 
---
---
 
 
x
x
 
 
---
---