A A A

Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany"


Samorządowa placówka
wychowania pozaszkolnego
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

 

adres:
ul. Cegłowska 39,  01-809 Warszawa
telefon/fax: (0-22) 834 13 47;
e-mail: mdk-ceglowska@edu.um.warszawa.pl

strona: www.mdkbielany.pl

 

Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 

- na stronie internetowej placówki! 


godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 9.00 – 20.00
sobota-niedziela: 9.00 – 14.00

 

Dyrektor: Joanna Boldin


Mapa           

 

Krótka charakterystyka placówki:
MDK „Bielany” ma ponad 50-letnią tradycje w kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży, którą kontynuujemy dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycieli. W zespołach-pracowniach dzieci i młodzież realizują ważne dla młodych ludzi potrzeby: tworzenia, samorealizacji, wymiany poglądów i aktywnego spędzania wolnego czasu. Bezpieczny, rozległy park otaczający budynek, stwarza wyjątkowo przyjemny klimat dla wypoczynku i edukacji kulturalnej. Mieszkańcy Bielan przyzwyczaili się, że w okresie letnim odbywają się tu plenery malarskie, koncerty gitarowe, wokalne, młodzież gra w tenisa stołowego, a najmłodsi zdobywają doświadczenia na terenie zabaw. W placówce działa 679 klubowiczów skupionych w 45 klubach, zespołach i sekcjach.

 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
---
---
---
 
---
---
---
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          towarzyski
·          balet
 
---
---
---
---
---
 
---
---
TAK
TAK
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna
·          grupa kabaretowa
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
---
---
 
---
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
TAK
TAK
---
---
 
TAK
TAK
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korekcyjna
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          Uniwersytet Trzeciego Wieku
·          kursy komputerowe
 
TAK
---
---
TAK
 
TAK
---
---
TAK
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
INNE
·          tenis stołowy
·          sportowe gry zespołowe
·          "W Krainie Fantazji" (zajęcia)
 
 
TAK
TAK
TAK
 
TAK
TAK
---
 
---
---
---
 
---
---
---