A A A

Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie
Domu Kultury Śródmieście


Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie Domu Kultury Śródmieście
Samorządowa instytucja kultury w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

 

adres:
ul. Jazdów 3/18, 00-467 Warszawa
(domek fiński)
koordynatorka RDK - Maria Wijas
tel. kom.: 500 869 413 
e-mail: maria@jazdow.pl lub rotacyjny@dks.art.pl

 

strona: www.dks.art.pl

 

Aktualna oferta oraz informacje szczegółowe na stronie internetowej: www.dks.art.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/RotacyjnyDomKultury 

 

godziny otwarcia: zależne od realizowanych projektów

  

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:

Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie (RDK), mieszczący się w domku fińskim przy ul. Jazdów 3/18,. został utworzony w związku z realizacją Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy w roku 2015 w Dzielnicy Śródmieście. Ideą pomysłu było stworzenie na terenie Osiedla Jazdów przestrzeni otwartej dla podmiotów i osób pragnących realizować działania kulturalne i społeczno-kulturalne, adresowane do społeczności lokalnej – mieszkańców dzielnicy i całej Warszawy. Dysponentem RDK jest Dom Kultury Śródmieście. Koordynatorem działalności inicjatywy RDK jest Rada Programowa Rotacyjnego Domu Kultury na Jazdowie, w skład której wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji i instytucji. Działalność RDK opiera się na realizacji projektów zgłaszanych do programu w trybie specjalnych naborów (4 nabory rocznie) przez organizacje, instytucje, grupy nieformalne, osoby fizyczne. Proponowane przedsięwzięcia mogą mieć formę jednorazowych projektów, inicjatyw, spotkań bądź cyklu wydarzeń. Szczegółowy opis procedur zgłaszania i wyboru projektów, zawarty jest w regulaminie RDK (dostępny na stronie dks.art.pl).

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków i realizacji projektów w przestrzeni RDK należy kierować do koordynatorki ds. RDK i Otwartego Jazdowa, Marii Wijas: e-mail: maria@jazdow.pl, tel. kom.: 500 869 413 lub na adres: rotacyjny@dks.art.pl.


Informacje o Domu Kultury Śródmieście w naszym serwisie: 
tutaj