A A A

Wawerskie Centrum Kultury


Wawerskie Centrum Kultury


adres:

ul. Żegańska 1a
04-713 Warszawa
 

Dyrektor: Barbara Karniewska
 
Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 
- na stronie internetowej placówki!  
 

Filie:
 
Wawerskie Centrum Kultury
Filia Wawerska Strefa Kultury
ul. Żegańska 1a
04-713 Warszawa-Międzylesie
Godziny otwarcia:
przez cały tydzień 8:00 - 22:00
Dyrektor Barbara Karniewska
tel.: 22 443 70 73
 
 
Wawerskie Centrum Kultury 
Filia Aleksandrów
Milena Bajer - Kierownik
ul. Samorządowa 10
04-965 Warszawa
tel. 22 612 63 85

     
Wawerskie Centrum Kultury
Filia Anin
Anna Polkowska - Kierownik
ul. V Poprzeczna 13
04-611 Warszawa
tel. 22 815 41 40

     
Wawerskie Centrum Kultury
Filia Falenica
ul. Włókiennicza 54
04–974 Warszawa
tel. 22 612 62 44

     
Wawerskie Centrum Kultury
Filia Marysin
Urszula Rola - Kierownik
ul. Korkowa 96
04-519 Warszawa
tel. 22 812 01 37

     
Wawerskie Centrum Kultury
Filia Radość
Dorota Wajner - Kierownik
ul. Planetowa 36
04-830 Warszawa
tel. 22-615-73-28

     
Wawerskie Centrum Kultury
Filia Zastów
Liliana Owies - Kierownik
ul. Lucerny 13
04-687 Warszawa
tel. 22 815 67 63

 
Krótki opis:

Wawerskie Centrum Kultury - WCK jest otwartą przestrzenią realizacji i ekspresji potrzeb mieszkańców dzielnicy Wawer. Chcemy, żeby było centrum życia lokalnego i miejscem rozwoju zainteresowań kulturalnych mieszkańców. Miejscem rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, które będziemy razem współtworzyć.

Kultura przekracza granice i łączy ludzi...

Obserwujemy, że dzięki wiedzy naukowej i technice dokonuje się zauważalny postęp ludzkości. Technika i technologie są w ogromnym rozkwicie. To budzi obawy czy te zjawiska nie są zagrożeniem dla cennych wartości kultury. Z punktu widzenia instytucji kultury warto uświadomić sobie ten proces ale też reagować tak, aby kultura i sztuka nie zostały zepchnięte na margines.

Holistyczne spojrzenie na kulturę pozwala zdefiniować ją jako całość złożoną z duchowych, materialnych i intelektualnych cech charakteryzujących społeczeństwo. Kultura to nie tylko sztuka to także systemy wartości, style życia, tradycje, umiejętność współpracy, tolerancja. Podstawową rolą instytucji kultury jest szerokie wsparcie dla twórczych postaw, edukacja kulturalna, sprzyjanie rozwojowi aktywności kulturalnej, ujawnianie talentów, odkrywanie pasji ale też poszukiwanie i wychowywanie świadomych uczestników kultury. W szybko zmieniającej się rzeczywistości nie ma stałego modelu uczestnictwa w kulturze. Zmienia się wokół nas przestrzeń, pojawiają się nowi mieszkańcy, nowi odbiorcy z nowymi potrzebami i oczekiwaniami. Dzisiejszy uczestnik kultury dostaje dość urozmaiconą ofertę kulturalną i najczęściej korzysta z globalnych i nieograniczonych zasobów poprzez Internet jak również telewizję. Natomiast kontakty za pośrednictwem tradycyjnych instytucji kultury cieszą się coraz mniejszym powodzeniem. Dlatego ważną rolą instytucji kultury, w tym Wawerskiego Centrum Kultury, jest tworzenie i wspieranie licznych grup twórczych, budowanie więzi i integrowanie społeczności lokalnej wokół projektów kulturalnych ale też tworzenie takiej oferty, która zachęci ludzi do wychodzenia z domu i umożliwi dostęp do kultury wszystkim grupom społecznym. Naszym zadaniem jest także wspieranie postaw partycypacyjnych mieszkańców i zachęcanie ich do wspólnego budowania programu, w celu zmniejszania kręgów „ kanapowego odbiorcy”, jak i popularności konsumpcyjnego stylu życia, na rzecz postaw aktywnych, kreatywnych i twórczych. Ważnym elementem naszej strategii działania jest zatem szerokie budowanie procesów integracyjnych, kultury współpracy i partnerstw w bliższym i dalszym otoczeniu. Budując projekty i programy sprzyjające szerszej aktywności mieszkańców, poszukując większej ilości odbiorców, należy jednak pamiętać, że zagrożeniem może być wyrównywanie poziomu do najmniej wymagających i mało wybrednych kręgów.

Dlatego ważna jest szeroka i umiejętna edukacja kulturalna, najmłodszych ale też młodzieży licealnej, którą nowe systemy nauczania pozbawiły kontaktu ze sztuką, jak również wszystkich, których warunki życiowe wykluczyły z tej szansy, zmierzająca do kształtowania świadomego odbiorcy. Naszym zadaniem jest intensywne oddziaływanie edukacyjne i wpływanie na kształtowanie młodego człowieka, wielostronne wzbogacanie go, zwiększanie jego wrażliwości społecznej i estetycznej oraz wyzwalanie twórczej ekspresji.

Ważnym elementem działania jest też stwarzanie na warsztatach i spotkaniach artystycznych takich sytuacji, które umożliwią aktywne uczestnictwo w kulturze, które będą wyzwalały potrzeby i nawyki kulturalne, jak również będą uczyły właściwego stosunku do innych. Jestem zwolennikiem wychowywania i terapii przez sztukę. Dlatego w budowaniu programu Wawerskiego Centrum Kultury, stawiam nie tylko na element uczestnictwa ale również na twórczą realizację siebie i budowanie trwałych podstaw wiedzy o kulturze i sztuce.

Chcemy przez swoje działania stwarzać warunki do zrozumienia procesów kulturalnych jak również społecznych, przybliżając często to co jest nam obce. Będziemy zmieniać utarte schematy. Chciałabym abyśmy razem z moim zespołem i uczestnikami uczyli się tworzyć kulturę, aby duch triumfował nad materią, nad konsumpcją, nad wszechobecna reklamą, abyśmy uczyli się wspólnie odkrywać piękno duchowe, ukryte talenty i robili w życiu to co bardzo chcemy a nie to co musimy.

Chcemy być szansą dla sztuki amatorskiej, która pozwala każdemu poczuć się artystą i dla szeroko rozumianej kultury społeczności lokalnej. Poprzez spektakle teatralne, poprzez teatr tańca i bogactwo projektów muzycznych, plastycznych i społecznych będziemy uczyć podejścia do wyzwań dzisiejszej rzeczywistości, będziemy uczyć tolerancji dla odmiennych postaw i zachowań. Takie są wymogi dzisiejszego świata wobec nas, wobec nowoczesnej instytucji kultury i należy podjąć wszelkie starania i uwierzyć, że to właśnie kultura może decydować o postępie ludzkości, że kultura przekracza granice i łączy ludzi. To są dla mnie Nowe Ogrody Kultury.


Barbara Karniewska
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury