A A A

Klub Kultury "Gocław"


Filia Centrum Promocji Kultury
Samorządowa instytucja kultury
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

 

adres:
ul. Abrahama 10,  03-982 Warszawa
telefon/fax: (0-22) 671 94 79; 
e-mail: biuro@klubgoclaw.pl 

 

strona: www.klubgoclaw.pl


Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 

- na stronie internetowej placówki! 
 

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 12.00 - 20.00
sobota: 9.00 -14.00 i podczas imprez
niedziela: 16.00 -20.00 i podczas imprez

 

p.o. Kierownik Klubu: Szymon Tokarczyk

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Klub działa od stycznia 2007 r., jako filia Centrum Promocji Kultury. Prowadzi wszechstronną działalność kulturalną edukacyjno–oświatową. Zajmuje się też wdrażaniem innowacyjnych projektów z zakresu animacji społeczno–kulturowej współfinansowanych ze środków funduszy europejskich. Klub prowadzi działalność związaną z propagowaniem wśród młodzieży różnych form ciekawego spędzania wolnego czasu. Najważniejsze imprezy:  Poniedziałkowe koncerty w KKG, Teatralne spotkania dla najmłodszych. W placówce działa ok. 120 uczestników skupionych w 23 klubach, zespołach i sekcjach.

 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
---
---
 
TAK
---
---
 
TAK
---
---
 
---
---
---
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          taniec towarzyski
·          balet
 
---
---
TAK
TAK
---
 
---
---
TAK
TAK
---
 
---
---
---
TAK
---
 
---
---
---
TAK
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna
·          grupa kabaretowa
 
---
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
TAK
---
TAK
 
TAK
---
TAK
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
TAK
TAK
---
---
 
TAK
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
---
 
---
TAK
---
---
FILM I FOTOGRAFIA
·           DKF
·          zajęcia filmowe
·          zajęcia fotograficzne
 
---
---
---
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
---
---
LITERATURA
·          warsztaty
·          klub literacki
·          wydawnictwa
 
---
---
---
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korekcyjna
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
KLUBY
·          dziecięce
·          turystyczne
·          hobbystyczne
·          seniora
·          środowiskowe
 
---
TAK
---
---
---
 
---
TAK
---
---
---
 
---
TAK
---
---
---
 
---
TAK
---
TAK
---
 INNE
·          Akademia Człowieka Aktywnego
 
---
 
---
 
TAK
 
TAK