A A A

Dom Kultury "Praga"


Samorządowa instytucja kultury
w Dzielnicy Praga Północ  m. st. Warszawy

 

adres:
ul. B.Sawinkowa 2  (d.Dąbrowszczaków)
telefon: (0-22) 618 41 51  
fax: (0-22) 511 24 54;
e-mail: sekretariat@dkpraga.pl
strona: www.dkpraga.pl


Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 

- na stronie internetowej placówki!  
 

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00 – 20.00
sobota-niedziela: podczas imprez

 

Dyrektor: Katarzyna Sołtys

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:

Dom Kultury Praga to przyjazna, otwarta przestrzeń dla każdego mieszkańca Pragi i nie tylko, niezależnie od wieku. Charakter i kierunek działania opiera na myśli przewodniej: „Nie ma jak w domu kultury” oraz stawia na dobrą energię w budowaniu relacji z uczestnikami.  Mieszkańcy Pragi są tu najważniejsi, a program edukacyjny i kulturalny dopasowany jest do ich potrzeb.
Instytucja prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną, artystyczną i społeczną. Szuka profesjonalnych i kreatywnych sposobów na rozwój uczestników, także tych z niepełnosprawnością. Stawia na lokalność, wspieranie oddolnych inicjatyw, budowanie praskiej tożsamości i tworzenie więzi z mieszkańcami. Aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, współtworząc życie kulturalne dzielnicy (m.in. Otwarta Ząbkowska, Rekreacja na Ząbkowskiej, Noc Pragi, Strefa Emocji Lotos na Pradze Północ, pikniki, imprezy okolicznościowe).
Dom Kultury Praga to ponad 60 pracowni, ponad 900 uczestników zajęć stałych miesięcznie,  ponad 15.000 uczestników wydarzeń rocznie (m.in. koncerty, spektakle, plenery, projekty). W DK Praga działają m.in. WESOŁE MAZURKI Z PRAGI – unikatowa orkiestra dziecięca grająca muzykę tradycyjną na basach, skrzypcach i barabanach, TEATR NIEPAMIĘCI, tworzony przez seniorki z poczuciem humoru, terapeutyczny TEATR OD-NOWA skupiający osoby z niepełnosprawnością, TEATR DLA NASTOLATEK ze spektaklami tworzonymi na bazie historii uczestniczek, dwa chóry: TONIKA i SENIORiTA, regularnie koncertujące i nagradzane w konkursach wokalnych. 
Poza zajęciami w DK Praga odbywają się cykliczne teatrzyki dla dzieci, Soboty w Domu Cooltury  - warsztaty dla dorosłych, dzieci i młodzieży, Muzyczne Niedziele przybliżające najmłodszym świat muzyki poważniej i rozrywkowej, spacery fotograficzne PSTRYK, Praskie Spotkania z Gwiazdą, których gośćmi są wybitne osobowości ze świata mediów i kultury, wydarzenia plenerowe i warsztaty ogrodnicze  w Praskim Ogródku Sąsiedzkim, Wakacje z Kulturą – letnie warsztaty dla dzieci i inne. 
Budynek wyposażony jest w podnośnik dla osób z niepełnosprawnością. Działają tutaj: punkt informacyjny oraz „Gościnnik” i „Przyjaźnik” – przestrzenie funkcjonujące w ramach Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL). Do działań inspiruje także Miejsce Aktywnego Seniora i Klub Malucha. Dom Kultury Praga jest inicjatorem i organizatorem społecznego Praskiego Ogródka Sąsiedzkiego (al. Solidarności 55), gdzie w okresie letnim organizuje plenery artystyczne. 
Dom Kultury Praga jest jednym z niewielu miejsc w Polsce, które posiada MUSICON - niezwykły instrument-wynalazek, maszynę muzyczną, która pozwala na spontaniczną zabawę dźwiękiem, tworzenie i wykonywanie własnych utworów muzycznych. Stanowi bardzo interesujący element do działań edukacyjnych z dziećmi. 
Dom Kultury Praga to miejsce, gdzie pracownicy stawiają na bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Katarzyna Sołtys – dyrektorka instytucji -  została uhonorowana wyróżnieniem w konkursie „Innowacyjny Menedżer Kultury 2018”, organizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultury, za „skuteczne użycie metody design thinking w zarządzaniu zmianą instytucji kultury i kompleksowe przygotowanie procesu inwestycyjnego, oraz za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań zarządczych wspierających zespół”.

 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
TAK
---
---
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          taniec towarzyski
·          balet
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna grupa
·          kabaretowa
 
---
TAK
---
 
---
---
TAK
 
---
---
TAK
 
---
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
TAK
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
TAK
FILM I FOTOGRAFIA
·          DKF
·          zajęcia filmowe
·          zajęcia fotograficzne
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
---
---
 
---
---
---
LITERATURA
·          warsztaty
·          klub literacki
·          wydawnictwa
 
---
---
---
 
TAK
TAK
TAK
 
TAK
TAK
TAK
 
---
---
---
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korekcyjna
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---