A A A

Dom Kultury "Rembertów"Samorządowa instytucja kultury
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
 

 

adres:
Al. Komandosów  8,  04-485 Warszawa
telefon/fax: (0-22) 611 96 87;
e-mail: domkultury.rembertow@wp.pl

Strona: www.dkrembertow.waw.pl

Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 
- na stronie internetowej placówki! 


godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 10.00 – 21.00
sobota-niedziela: podczas imprez

 

Dyrektor: Robert Jasiński

 


Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Działania lokalne na rzecz środowiska mieszkańców Rembertowa i okolic (działalność edukacyjno-kulturalno-rozrywkowa, organizacja imprez okazjonalnych, masowych, kameralnych, cyklicznych, prowadzenie kół zainteresowań). Najważniejsze imprezy: Ogólnopolskie konkursy poetyckie na "Wiersz o Tacie" i "Poezja nasz chleb codzienny", "Dni Rembertowa”. W placówce działa 169 uczestników skupionych w 9 klubach, zespołach i sekcjach.

  

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          taniec towarzyski
·          balet
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
---
---
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna grupa
·          kabaretowa
 
---
---
---
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
TAK
---
---
---
 
TAK
---
---
---
 
TAK
---
---
---
 
---
---
---
---
FILM I FOTOGRAFIA
·          DKF
·          zajęcia filmowe
·          zajęcia fotograficzne
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korekcyjna
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
TAK
---
 
---
---
---
KLUBY
·          dziecięce
·          turystyczne
·          hobbystyczne
·          seniora
·          środowiskowe
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
---
TAK
 
---
---
---
---
TAK
 ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          Uniwersytet Trzeciego Wieku
·          kursy komputerowe
 
TAK
---
---
TAK
 
TAK
---
---
TAK
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 INNE
·          modelarstwo
 
TAK
 
TAK
 
TAK
 
---