A A A

Mazowiecki Instytut Kultury


Instytucja kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

adres:

Adres do korespondencji i tymczasowa siedziba
(od 5 czerwca 2017 r. w związku z rozbudową budynku)
ul. Świętojerska 5/7 (wejście od ul. Wandy Telakowskiej)

00-236 Warszawa
tel.   22 586 42 00
fax   22 624 70 01
e-mail: mik@mik.waw.pl

 

strona: www.mik.waw.pl

Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 
- na stronie internetowej placówki! 
 

Dyrektor: Beata Polaczyńska

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Mazowiecki Instytut Kultury - MIK (do 19 maja 2014 roku funkcjonujący pod nazwą Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki) jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dążymy do tego, aby MIK był nowoczesnym ośrodkiem edukacji kulturalnej i badań, integrującym działania animacyjne, promującym wybitne zjawiska artystyczne oraz realizującym zadania instytucji artystycznej. Nasze działania to przedsięwzięcia jednorazowe, wielodniowe, wielomiesięczne i całoroczne; festiwale, kursy, cykle koncertowe i projekty interdyscyplinarne; stała praca galerii sztuki i edukacja. Działamy we wszystkich niemal dziedzinach sztuki, trafiamy do odbiorców na całym Mazowszu – w małych miejscowościach regionu i w Warszawie. Ciągle jednak szukamy: nowych odbiorców i twórców, nowych środowisk kulturotwórczych i miejsc, gdzie kultura jest szczególnie oczekiwana. Od 2008 MIK jest członkiem European Network of Cultural Centres (ENCC).
 

 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          taniec towarzyski
·          balet
 
---
---
---
---
---
 
--
TAK
TAK
---
---
 
--
TAK
TAK
---
---
 
---
---
---
---
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna grupa
·          kabaretowa
 
---
---
---
 
---
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
---
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
FILM I FOTOGRAFIA
·          DKF
·          zajęcia filmowe
·          zajęcia fotograficzne
 
---
---
---
 
---
---
---
 
--
---
---
 
---
---
---
LITERATURA
·          warsztaty
·          klub literacki
·          wydawnictwa
 
---
---
TAK
 
---
---
TAK
 
---
---
TAK
 
---
---
TAK
KLUBY
·          dziecięce
·          turystyczne
·          hobbystyczne
·          seniora
·          środowiskowe
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
TAK
---
TAK
 
---
---
TAK
TAK
TAK
 ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          Uniwersytet Trzeciego Wieku
·          kursy komputerowe
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
TAK
---