A A A

Staromiejski Dom Kultury


Samorządowa instytucja kultury
m. st. Warszawy

 

adres:
Rynek Starego Miasta 2,  00-272 Warszawa
telefon: (0-22) 831 23 75, 831 17 15;
fax: (0-22) 635 36 16;
e-mail: sdk@sdk.pl

 

strona: www.sdk.pl


Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 
- na stronie internetowej placówki!  

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00 – 22.00
sobota-niedziela: 8.00 – 22.00

 

Dyrektor: Sebastian Lenart

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Jedyny dom kultury podległy bezpośrednio prezydentowi Warszawy. SDK jest od 55. lat domem pracy twórczej młodych ludzi. Wyspecjalizował się w prowadzeniu szeroko pojętej edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Jest jednym z najważniejszych w kraju ośrodkiem młodoliterackim. Od kilku lat zwiększa także swoją ofertę dla seniorów. Jest organizatorem licznych imprez plenerowych i happeningów artystycznych. Najważniejsze imprezy: Międzynarodowy Festiwal Plenerowy „Jazz na Starówce”, „Scena Letnia” w Lapidarium, Festiwal Literacki „Manifestacje Poetyckie”, „Korowód” – Spotkania z Tańcem Dawnym, Festiwal „Entree Piosenki Niegłupiej”, „Noce Poetów”, „Scena Piętro Wyżej”. W placówce działa 415 uczestników skupionych w 24 klubach, zespołach i sekcjach.
 

Od 2012 roku działa Filia Staromiejskiego Domu Kultury - Piwnica na Wójtowskiej - przy ul. Zakroczymskiej 11 (wejście od Wójtowskiej)
- informacje tutaj!

 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          rękodzieło artystyczne
 
TAK
---
---
 
TAK
---
TAK
 
TAK
---
TAK
 
TAK
---
TAK
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          taniec towarzyski
·          balet
 
---
---
---
---
---
 
TAK
---
---
---
---
 
TAK
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna 
·          grupa kabaretowa
 
TAK
---
---
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
TAK
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
TAK
---
---
---
 
TAK
TAK
---
---
 
TAK
TAK
TAK
TAK
 
---
---
---
TAK
FILM I FOTOGRAFIA
·          DKF
·          zajęcia filmowe
·          zajęcia fotograficzne
 
---
---
---
 
TAK
TAK
---
 
TAK
---
---
 
TAK
---
---
LITERATURA
·          warsztaty
·          klub literacki
·          wydawnictwa
 
---
---
---
 
TAK
TAK
TAK
 
---
TAK
TAK
 
---
---
---
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korekcyjna
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
KLUBY
·          dziecięce
·          turystyczne
·          hobbystyczne
·          seniora
·          środowiskowe
 
TAK
---
---
---
---
 
---
---
TAK
---
TAK
 
---
---
TAK
---
TAK
 
---
---
TAK
TAK
TAK
 ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          Uniwersytet Trzeciego Wieku
·          kursy komputerowe
 
TAK
TAK
---
---
 
---
TAK
---
---
 
---
TAK
---
---
 
TAK
TAK
---
TAK
 INNE
·          cykl koncertów bluesowych
·          piosenka literacka
·          klub muzyczny
·          klub gier przygodowych
·          konwersatorium filozoficzne
·          wolontariat
·          koncerty, spektakle
 
---
---
---
---
---
---
TAK
 
TAK
TAK
TAK
TAK
---
TAK
TAK
 
TAK
TAK
TAK
---
---
---
TAK
 
TAK
TAK
---
---
---
---
TAK