A A A

Ośrodek Kultury "Arsus"


Samorządowa instytucja kultury
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

 

adres:
ul. Traktorzystów 14,  02-495 Warszawa
telefon: (0-22) 478 34 54;
telefon/fax: (0-22) 478 36 26;
e-mail: sekretariat@arsus.pl

 

strona: www.arsus.pl


Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 

- na stronie internetowej placówki!  
 

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 7.00 – 22.00
sobota-niedziela: 15.00 – 21.00

 

Dyrektor: Bogusław Łopuszyński

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
„Arsus” jako placówka miejska działa od 1992 r. w budynku po byłym Zakładowym Domu Kultury „Ursus” (1950 –1991). W skład „Arsusa” wchodzą: Dom Kultury „Kolorowa”, Dom Kultury „Miś” i Klub Seniora „Ursus”. Najważniejsze imprezy: Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Wspólnota w Kulturze”, Ogólnopolski Festiwal Szantowy „Latający Holender”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu, Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych, Mazowiecki Przegląd Kabaretów „Kab-Ura”, Ogólnopolski Turniej Tańca Disco-Dance i Freestyle, Warszawski Przegląd Amatorskich Zespołów Rockowych, Przegląd Piosenki „Czułe Miejsca”, Konkurs na Sztukę Teatralną i Scenariusz Filmowy „Nie tylko na scenę”, Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży „Przecież każdy pisze wiersze”. W placówce, działa 1057 uczestników skupionych w 54  klubach, zespołach i sekcjach.

 

ZAJĘCIA STAŁE

 
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
---
---
---
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          taniec towarzyski
·          balet
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
---
---
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna
·          grupa kabaretowa
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
---
TAK
 
---
TAK
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
TAK
---
---
---
 
TAK
---
---
---
 
---
TAK
TAK
TAK
 
---
---
TAK
---
FILM I FOTOGRAFIA
·          DKF
·          zajęcia filmowe
·          zajęcia fotograficzne
 
---
---
---
 
---
TAK
TAK
 
---
TAK
---
 
---
---
---
LITERATURA
·          warsztaty
·          klub literacki
·          wydawnictwa
 
---
---
---
 
TAK
---
---
 
TAK
TAK
TAK
 
---
---
---
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korekcyjna
 
TAK
---
TAK
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
---
TAK
KLUBY
·          dziecięce
·          turystyczne
·          hobbystyczne
·          seniora
·          środowiskowe
 
TAK
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
TAK
---
 ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          Uniwersytet Trzeciego Wieku
·          kursy komputerowe
 
TAK
---
---
---
 
TAK
---
---
---
 
TAK
---
---
---
 
---
---
---
---
 INNE
·          Artystyczne Ognisko Pozaszkolne
·          Klub Puszystych
·          Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej
·          Szkółka szachowa
·          Karate
·          nauka samoobrony
 
TAK
TAK
---
TAK
---
---
 
---
TAK
---
TAK
TAK
TAK
 
---
TAK
TAK
---
---
TAK
 
---
---
---
---
---
---