A A A

Dom Kultury "Kolorowa"


Filia Ośrodka Kultury "Arsus"
Samorządowa instytucja kultury
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

 


adres:
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa
telefon: (0-22) 867 63 95; 
telefon/fax: (0-22) 667 83 75;
e-mail: dom.kultury.kolorowa@arsus.pl

strona: www.kolorowa.arsus.pl


Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 

- na stronie internetowej placówki!
 

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00 – 20.00
sobota-niedziela: podczas imprez

 

Kierownik: Elżbieta Zdanowska - Cozac

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Dom  Kultury „Kolorowa” w  obecnym  kształcie działa od roku 2002. Po przenosinach z budynku RSM „Ursus”, do obiektu przy ul. Sosnkowskiego 16 jesteśmy placówką która skupia wszystich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania twórcze, hobbystyczne oraz rekreacyjno–ruchowe. Prezentujemy, promujemy amatorski ruch artystyczny oraz  twórczość profesjonalną. Inspirujemy działania artystyczne, kulturalne oraz inne różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Najważniejsze imprezy: Wystawy Plastyczne i Fotograficzne z Cyklu „Moje Miasto, Moja Mała Ojczyzna”, Prezentacje Kulturalne Przedszkoli Ursusa, Konkurs Plastyczny dla Dzieci pt. „Wielkanocne Tradycje”, Mazowiecki Konkurs Recytatorski Jednego Poety, Mazowiecki Konkurs Piosenki „Tulipanada”. W placówce, działa ok. 500 uczestników skupionych w 25  klubach, zespołach i sekcjach.

 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
TAK
---
---
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          taniec towarzyski
·          balet
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
---
TAK
---
 
---
---
---
---
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna
·          grupa kabaretowa
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
---
---
---
 
---
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
TAK
---
---
---
 
TAK
TAK
---
---
 
---
---
TAK
---
 
---
---
---
---
FILM I FOTOGRAFIA
·           DKF
·          zajęcia filmowe
·          zajęcia fotograficzne
 
---
TAK
---
 
---
TAK
TAK
 
---
---
---
 
---
---
---
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korekcyjna
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
TAK
---
 
---
---
---
 ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          Uniwersytet Trzeciego Wieku
·          kursy komputerowe
 
TAK
---
---
---
 
TAK
---
---
---
 
TAK
---
---
---
 
TAK
---
---
---
 INNE
·          warsztaty witrażu
·          gimnastyka zdrowotna
·          szkółka szachowa
 
---
---
TAK
 
---
---
TAK
 
---
TAK
---
 
TAK
TAK
---