A A A

Dom Kultury "Miś"


Filia Ośrodka Kultury „Arsus”
Samorządowa instytucja kultury
w Dzielnicy Ursus  m. st. Warszawy

 

adres:

ul. Traktorzystów 20
02-495 Warszawa
tel/fax 22 667 92 18
e-mail: domkulturymis@op.pl 

 

strona: mis.arsus.pl

 

Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 

- na stronie internetowej placówki! 

 

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00 – 21.30
sobota-niedziela: podczas imprez


 

Kierownik: Anna Cecylia Chruślińska

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Dom Kultury „Miś” jest placówką kultury działającą głównie środowiskowo, skupia na zajęciach stałych przede wszystkim dzieci, młodzież i seniorów. Imprezy organizowane przez pracowników domu kultury kierowane są do całej społeczności dzielnicy Ursusa i miasta Warszawy. Najważniejsze imprezy: Festyn rekreacyjny „Mama, Tata i Ja”, Festyn rekreacyjny „Pożegnanie lata”, Koncert „Rodzina Jednością”. W placówce, działa ok. 350 uczestników skupionych w 22  klubach, zespołach i sekcjach.

 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
---
---
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          taniec towarzyski
·          balet
 
---
---
TAK
TAK
TAK
 
---
---
TAK
TAK
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
TAK
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna
·          grupa kabaretowa
 
---
TAK
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
TAK
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
TAK
TAK
TAK
TAK
 
TAK
TAK
---
---
 
TAK
TAK
---
---
 
---
---
---
TAK
LITERATURA
·          warsztaty
·          klub literacki
·          wydawnictwa
 
TAK
---
---
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korekcyjna
·          siłownia
·          gimnastyka geriatryczna
·          korektywa
 
TAK
---
TAK
---
---
TAK
 
---
TAK
---
TAK
---
TAK
 
---
TAK
---
TAK
---
---
 
---
---
---
TAK
TAK
---
KLUBY
·          dziecięce
·          turystyczne
·          hobbystyczne
·          seniora
·          środowiskowe
 
TAK
---
---
---
TAK
 
---
---
---
---
TAK
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
TAK
---
 ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          Uniwersytet Trzeciego Wieku
·          kursy komputerowe
 
TAK
---
---
---
 
TAK
---
---
---
 
TAK
---
---
---
 
TAK
---
---
---
 INNE m.in.:
·          geriatria
·          Artystycz. Ognisko Pozaszkolne
·          Klub Edukacji Samorządowej
·          edukacja oświatowa i kulturalna
·          Ognisko TPD
 
---
TAK
---
---
TAK
 
---
---
---
TAK
TAK
 
---
---
TAK
TAK
---
 
TAK
---
TAK
---
---